Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina je jednou z najnebezpečnejších súdobých civilizačných chorôb. Prípadov úmrtia na túto chorobu celosvetovo pribúda, preto je boj s rakovinou záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. V nasledujúcom texte si priblížime, čo je rakovina, ako vzniká rakovina, spomenieme sa o príznakoch rakoviny a súčasných diagnostických a liečebných možnostiach.

Rakovina je zhubné nádorové ochorenie, ktoré je spôsobené abnormálnym nekontrolovateľným rastom určitých buniek. Pojmom bunkový rast rozumieme delenie (množenie) bunky. Delenie buniek je nutné k obnove už starých, nefunkčných buniek, avšak bunkový rast musí byť v rovnováhe so zánikom starých buniek. Množenie buniek je preto v organizme prísne kontrolované. Delenie každej jednej bunky v tele riadia jej genetický program, ktorý je zakódovaný v molekule DNA uloženej v jadre bunky. V priebehu delenia bunky sa celá molekula DNA musí zdvojiť tak, aby každá z dvoch vzniknutých dcérskych buniek získala kompletnú molekulu DNA, ktorá je identická s pôvodnou molekulou DNA materskej bunky.

Druhy rakoviny 

rakovina semenníkov ■ rakovina prostaty ■ rakovina hrubého čreva ■ rakovina krčka maternice ■ rakovina pečene ■ rakovina kože ■ rakovina pľúc ■ rakovina krku ■ rakovina pankreasu ■ rakovina prsníka ■ rakovina žalúdka ■ rakovina kostí ■ rakovina obličiek ■ rakovina konečníka ■ rakovina mozgu ■ rakovina vaječníkov ■ rakovina štítnej žľazy

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádoryVplyvom vonkajších i vnútorných činiteľov môže dôjsť k narušeniu molekuly DNA, čo môže zmeniť genetický program bunky. V dôsledku tejto zmeny potom môže genetický program nariaďovať bunke, aby sa neustále delila. Takto poškodenú bunku možno označiť za nádorovú. Všetky dcérske bunky tejto bunky nádorové dostávajú kópiu porušenej molekuly DNA, takže aj ich genetický program je núti k neustálemu delenie. Týmto procesom sa postupne vytvára nádorové mäsa. Nádor môže svojim rastom obmedzovať okolité tkanivá. Uvoľnené bunky zhubného nádoru môžu byť navyše zanesené krvným či lymfatickým obehom aj do iných častí organizmu, kde dochádza tiež k ich delenie a vznikajú tak nové ložiská nádoru (tzv. metastázy).

Vplyvy, ktoré sú schopné poškodiť štruktúru molekuly DNA môžeme rozdeliť na biologické, fyzikálne, chemické a hormonálne. Medzi biologické činitele zaraďujeme niektoré vírusy, napríklad adenovírusy, herpes vírusy, vírus Epstein-Barrovej a rad ďalších. Fyzikálnymi faktormi je UV žiarenie, röntgenové žiarenie, gama žiarenie atď Chemické látky narušujúce DNA môžu byť napríklad ťažké kovy, kyslíkové radikály, decht ai Poškodenie DNA môže spôsobiť aj dlhodobá hormonálna substitúcia. Prevencia rakoviny teda okrem iného spočíva v obmedzení kontakte s uvedenými vplyvmi. Narušenie molekuly DNA sa však môže odohrať aj na podklade vnútorných faktorov (napr. chybná kópia DNA pri delení bunky).

Z vyššie uvedených dôvodov dochádza k vzniku nádorov najmä v tých častiach organizmu, v ktorých prebieha rast buniek s veľkou frekvenciou. Takúto tkanív je napríklad sliznice tráviaceho traktu, či sliznice dýchacích ciest. Častými druhmi rakoviny sú preto rakovina čriev, rakovina pažeráka, rakovina pľúc. Nádory tiež často vznikajú v tkanivách, ktoré sú pod vplyvom hormónov. Funkciou určitých hormónov je totiž ovplyvnenie genetického programu bunky tak, aby bunka začala delenie. Pomerne vysoký výskyt má preto rakovina prostaty, rakovina prsníka, rakovina vaječníkov, rakovina krčka maternice, rakovina semenníkov ai Rakovina sa však môže rozvinúť takmer v akejkoľvek tkanive. Objavujú sa napríklad nádory hlavy a krku (nádory pery, ústnej dutiny vrátane krčných mandlí, rakovina jazyka, nádory slinných žliaz, nádory hltana, nádory dutiny nosné a vedľajších nosových dutín, rakovina hrtana, ďalej nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok, lymfatických uzlín, očnice , oka a ucha), ďalej sú známe nádorové ochorenia vylučovacieho systému (rakovina obličiek, rakovina močového mechúra), postihnutý môže byť aj krvný a lymfatický systém (leukémie, rakovina lymfatických uzlín), tráviaci systém môže byť zasiahnutý aj na úrovni žľazových orgánov (rakovina pečene, rakovina pankreasu), výnimkou nie je ani rakovina mozgu.

Príznaky rakoviny 

Príznaky rakoviny sú jednak špecifické, jednak nešpecifické. Medzi nešpecifické prejavy rakoviny patrí celkový pocit slabosti, únava, zvýšené teploty, úbytok telesnej hmotnosti, chudokrvnosť, nočné potenie, nechutenstvo, prítomnosť krvi v moči, v stolici, vo vykašliavať hlien ai Môžete sa stretnúť aj s termínom paraneolastický syndróm, čo je súhrnné označenie pre všetky príznaky sprevádzajúce nádorové ochorenia, pričom tieto prejavy však priamo nesúvisí s rastom nádoru ani so vznikom metastáz. Špecifické symptómy rakoviny záleží na druhu rakoviny, typu nádoru, jeho lokalizáciu a veľkosti.

Diagnostika rakoviny 

Diagnostika nádorových ochorení sa skladá zo spísania anamnézy, ďalej môže byť doporučené vyšetrenie krvi, moču, stolice, mozgovomiechového moku a ďalších telesných tekutín, niekedy je nutné podstúpiť genetické vyšetrenie, požadovať môžu byť endoskopie a odber vzorky postihnutého tkaniva a jeho histologické vyšetrenie, ďalej ultrazvukové vyšetrenie, počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia a ďalšie.

Liečba rakoviny

Z liečebných postupov sa dnes najčastejšie uplatňujú chirurgické metódy (operatívne odstránenie postihnutého tkaniva), chemoterapia (potlačenie rastu nádorových buniek pomocou chemických látok), rádioterapia (ožarovanie), biologická liečba (podávanie látok telu vlastných, prípadne látok, ktoré v tele stimulujú tvorbu účinných látok , napríklad protilátok likvidujúca nádorové bunky) a hormonálna liečba rakoviny (obmedzenie produkcie určitého hormónu a pod), presadzuje sa aj alternatívna medicína (akupunktúra, aromaterapia).

Možnosti liečby rakoviny sú stále intenzívne skúmané.

Leave a comment

You are commenting as guest.