Rakovina prsníka

Rakovina prsníka

Rakovina prsníkov je v súčasnej dobe jedným z najčastejších zhubných nádorových ochorení žien. Každoročne je diagnostikovaná u niekoľkých miliónov žien na celom svete, ale v malom percente prípadov sa tiež vyskytuje rakovina prsníka u mužov.

Pojem rakovina prsníka označuje mnoho rôznych typov nádorov zhubné povahy. Nádory v prsníkoch sa navzájom líšia svojím správaním, od druhu nádoru sa preto odvíja aj prognóza a postup liečby.

Rakovina prsníka - príznaky

Rakovina prsníkaNádor prsníka sa často prejaví ako zdurenie v oblasti prsníka alebo v jeho okolí (typicky napríklad v podpažné krajine, kde sa nachádzajú spádové lymfatické uzliny). Toto zdurenie (hrčka) býva vo väčšine prípadov bezbolestné, ale nemusí to byť pravidlom. Medzi ďalšie príznaky rakoviny prsníka patria napríklad výtok z prsnej bradavky číre farby alebo s prímesou krvi. Charakteristická je aj zmena vzájomné symetria bradaviek. Vyskytnúť sa môžu aj kožné zmeny v okolí bradavky, napríklad začervenanie, vtiahnutie kože v mieste nádoru (tvorba jamiek), prepad bradaviek, mokvanie a iné. Príznaky môžu pripomínať prejavy zápalu. V neskoršom štádiu môže zahŕňať rakovina prsníka príznaky celkovej slabosti, dýchavičnosti pri námahe, výraznejšie chudnutie, ľahšie lámavosť kostí a iné. V pokročilom štádiu totiž nádor môže metastázovať, teda zakladať nové ložiská iv ďalších, vzdialených orgánoch, napríklad v pľúcach, v pečeni, v kostiach, v mozgu atď

Vznik rakoviny prsníka je ovplyvnený mnohými činiteľmi. Rizikovým faktorom je predovšetkým ženské pohlavie, respektíve ženské pohlavné hormóny (estrogény). Do rizikovej skupiny patria ženy, ktoré začali menštruovať skôr či menštruujú aj vo vyššom veku. Kratšia dĺžka menštruácie riziko rakoviny znižuje. Podiel na rozvoji ochorenia nesie preukázateľne aj genetická záťaž. Vplyv na vznik ochorenia má pravdepodobne aj spôsob stravovania a životný štýl. Nepriaznivým faktorom je napríklad prílišné množstvo tukov v potrave, obezita, nadmerné užívanie alkoholu. Rakovina prsníka sa častejšie vyskytuje v krajinách, kde je preukázané väčšie percento tukov v strave. Negatívne pôsobí aj nedostatok fyzickej aktivity, prvé tehotenstvo ženy až po tridsiatom roku života, bezdetnosť. Pravdepodobnosť ochorenia stúpa aj s vekom ženy, vo väčšine prípadov bola rakovina preukázaná u žien nad päťdesiat rokov veku, ochorenie sa však nevyhýba ani mladším ženám. Riziko rozvoja rakoviny prsníka zvyšujú aj iné typy prekonaných nezhubných ochorení prsníka, dlhodobá hormonálna substitučná liečba a iné.

Rakovina prsníka - diagnostika

Prognóza rakoviny prsníka závisí vo veľkej miere na štádiu, v akom je nádorový proces diagnostikovaný. V tomto ohľade je preto veľmi dôležitá sekundárna prevencia ochorení, najmä samovyšetrenie prsníka. Samovyšetrenie by mala žena vykonávať pravidelne každý mesiac, najlepšie v prvej polovici menštruačného cyklu, kedy sú prsia bez napätia. Návod na samovyšetrenie je dostupný v mnohých príručkách, ktoré možno získať u lekára, stiahnuť z internetu a pod Akékoľvek zmeny (hrčka, začervenanie, výtok z bradavky a i.) by žena mala čo najskôr konzultovať s odborným lekárom. Každá zaznamenaná zmena samozrejme nemusí byť príznakom rakoviny, ale opatrnosť je v tomto prípade na mieste. Základným skríningovým vyšetrením prsníkov je tzv mamografia. Mamografia je zobrazovacia metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie. Pomocou mamografie je možné diagnostikovať aj nádory vo veľmi ranom štádiu. Ďalšou metódou vyšetrenie je ultrazvukové vyšetrenie prsníka, ktoré sa vykonáva najmä u mladých žien. U nejednoznačných nálezov môže byť ďalej indikovaná napr punkční biopsia (odber vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie). U žien s výtokmi z prsníkov môže byť doporučená tzv duktografie (vyšetrenie mliekovodov). U niektorých pacientok sa na vyšetrenie využíva magnetická rezonancia a iné špeciálne metódy.

Rakovina prsníka - liečba

Ak je preukázaná rakovina prsníka, liečba je ovplyvnená druhom nádoru, jeho štádiom a veľkosťou, vekom pacientky, jej hormonálnym stavom apod Liečba rakoviny prsníka je založená na spolupráci gynekológov, chirurgov, onkológov, histologů ai Obvykle je liečba primárne chirurgická. Spravidla je okrem nádoru odstránená aj časť zdravého tkaniva a spádové uzliny v podpažnej jamke. Po chirurgickom výkone býva postihnutý prsník ožiarený, aby boli zničené prípadné bunky nádoru vyskytujúce sa mimo hlavnej ložisko. Ďalším možným liečebným postupom je chemoterapia, ktorú sú tiež nádorové bunky likvidované. V súčasnej dobe sa využíva aj hormonálna terapia. Všetky spôsoby liečby majú svoje výhody i nevýhody. Lekár by mal pacientke vysvetliť, prečo je pre ňu zvolená metóda najvýhodnejšia a zoznámiť ju so všetkými rizikami.

Rakovina prsníka predstavuje pre ženu nielen obrovskú záťaž zdravotné, ale aj psychickú a spoločenskú. Je preto vhodné do terapie zahrnúť aj pomoc psychológa.

Leave a comment

You are commenting as guest.