Život s rakovinou

Život s rakovinou

Život s rakovinou predstavuje pre chorého nielen veľkú záťaž fyzickú, ale aj psychickú. Táto civilizačná choroba píše aj naďalej smutné príbehy. Boj s rakovinou je preto životným záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. Základom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť občanov o probléme, pretože najlepším spôsobom, ako vyzrieť na rakovinu, je úplne sa jej vyhnúť.

V Slovenskej republike existuje viacero skríningových programov, ktorých cieľom je znížiť výskyt nádorových ochorení. V súčasnej dobe sa doporučuje raz za dva roky absolvovať preventívnu prehliadku u praktického lekára. Dievčatá od pätnástich rokov by mali každoročne podstúpiť gynekologickú prevenciu, ktorá by okrem iného mala zahŕňať cytologický ster z krčka maternice a vyšetrenie prsníkov. Ženám nad štyridsať päť rokov by raz ročne malo byť vykonané mamografické vyšetrenie mliečnej žľazy. Muži starší ako päťdesiat rokov by mali absolvovať vyšetrenie prostaty. Ženám aj mužom nad päťdesiat rokov sa odporúča preventívne kolonoskopické vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva a prevedenie testu na prítomnosť krvi v stolici.

Život s rakovinouOkrem popísaných vyšetrení je súčasťou prevencie rakoviny dodržiavanie určitých zásad zdravého životného štýlu. Odporúča sa oi nefajčiť, obmedziť konzumáciu alkoholu, tučných jedál a jedál pripravovaných na otvorenom ohni, ďalej je vhodné zaradiť do jedálnička dostatok ovocia a zeleniny, znížiť spotrebu soli a cukru. Nutné je tiež nevystavovať kožu priamemu slnečnému žiareniu. Výhodou je aj športovať a žiť v psychickej pohode.

Vhodné je tiež aktívne pozorovať svoje telo, sledovať telesnú hmotnosť, vykonávať samovyšetrenie atď V prípade akejkoľvek nejasné zmeny na Vašom tele je dobré konzultovať všetko s lekárom. Včasné zahájenie liečby je totiž pre prognózu rozhodujúca. Dôležité je však tiež uvedomiť si, že Vami pozorované symptómy môžu poukazovať aj na úplne iné, menej závažné ochorenie, a je preto zbytočné zmierovať sa s diagnózou rakoviny skôr než podstúpite potrebné vyšetrenia. Aj v prípade potvrdenia diagnózy rakoviny majte na pamäti, že súčasná medicína dokáže rad nádorových ochorení liečiť aj vyliečiť.

Možnosti diagnostiky a liečby rakoviny sú stále intenzívne skúmajú. Cieľom liečby zhubných nádorových ochorení je najlepšie úplné vyliečenie pacientov, prípadne aspoň zlepšenie kvality ich života. V súčasnej dobe sa v liečbe rakoviny najčastejšie uplatňujú onkochirurgické postupy, chemoterapia, rádioterapia, farmakoterapia a biologická liečba rakoviny. Onkochirurgie je podkategórií chirurgie špecializovaným na operačné odstránenie nádorové masy a je základom protinádorové terapie. Chemoterapia je metóda, ktorá s využitím chemických látok potláča rast nádorových buniek. Nežiaducim účinkom je však obmedzovanie rastu aj buniek tkanív zdravých. Rádioterapia je ožarovanie ionizujúcim žiarením. Účinok žiarenia môže zosilniť chemoterapie, preto sa tieto metódy niekedy užívajú v kombinácii. Bioterapie znamená podávanie látok telu vlastných, prípadne látok, ktoré v tele stimulujú tvorbu účinných látok. Jedná sa napríklad o protilátky likvidujúca nádorové bunky. U nádorových buniek závislých na hormonálnych podnetoch možno odporučiť aj hormonoterapii. Napríklad je bránené produkciu hormónu, ktorý rast nádoru podporuje apod Okrem týchto ortodoxných medicínskych postupov existujú aj alternatívne metódy liečby v podobe postupov východnej medicíny, potravinových doplnku a podobne. Alternatívna liečba rakoviny ako doplnok ortodoxných liečebných postupov môže zvýšiť kvalitu života pacientov v priebehu procesu ortodoxnej liečby.

Do liečby rakoviny je vhodné zapojiť aj pomoc psychológa, ktorý poradí pacientovi, ako žiť s rakovinou, pretože vyrovnať sa s touto životnou skúsenosťou nie je ľahké pre pacienta ani jeho okolí.

 

Leave a comment

You are commenting as guest.