Pitná voda

Pitná vodaVítame Vás v sekcii venovanej problematike pitnej vody, jej vplyvu na naše zdravie a možnostiach riešenia súčasného stavu.

Každý z nás chce byť zdravým, mať v priebehu života dosť síl a dožiť sa vysokého veku. Je jasné, že človek je tým, čo dýcha, tým čo konzumuje a tým čo pije. Práve voda má na naše zdravie obrovský vplyv, pretože tvorí 70% našej telesnej hmotnosti a je najzákladnejšou podmienkou pre ľudský život. Mnohí z nás si ale neuvedomujú, akú úlohu zohráva voda pre jednotlivé ľudské orgány a pre ich správne fungovanie. Voda sa počas dňa stráca a je nevyhnutné udržiavať si jej hladinu v tele a zabrániť dehydratácii. Voda nás nielen drží pri živote, ale okrem toho dobrá voda môže v skutočnosti zlepšiť naše zdravie, fyzický stav aj vzhľad.

Non vini vi no, sed vi no aquae. (Plávam nie vďaka vínu, ale vďaka vode.)

Ako to ale v skutočnosti je s vodou, ktorú dnes pijeme? Je dobrá voda, ktorá nám tečie z kohútika? Môžeme sa spoľahnúť na vodu balenú? Existuje vlastne nejaký spôsob u ktorého máme istotu, že voda, ktorú my a naši blízky pijeme je skutočne čistá? Pokúsime sa zodpovedať vám tieto závažné otázky a pomôžeme zorientovať sa v oblasti pitnej vody.

Je to iba na Vás. Byť zdravým je voľba.


Čo je to vlastne voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo predstavuje 369 miliónov kilometrov štvorcových.

Pitný režim

Piť musíme všetci. To nie je žiadna novinka, to je všeobecne známy fakt. Ak nebudeme dodržiavať pitný režim, bolesť hlavy je to najlepšie, čo nás môže postihnúť. Ak však zanedbávame pitný režim dlhodobo, má to ďalekosiahlejšie následky. Nie, nehovoríme len o únave, podráždenosti, zlej pleti alebo apatii. Nedodržiavanie pitného režimu poškodzuje ľadviny, pečeň, spomaľuje trávenie a v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj srdcový záchvat. Piť teda treba, ale koľko a čo, keď okolo pitného režimu existuje toľko mýtov?

Voda - Elixír života

Voda je život. Všetky živé organizmy na našej planéte sú odkázané na vodu - telá rastlín a živočíchov obsahujú viac ako 75 % vody, v tele dospelého človeka je jej 60 %. Rovnomerný a voľný kolobeh vody v životnom prostredí je nevyhnutný na prežitie globálneho ekosystému.

Voda a človek

Organizmus - každá bunka, tkanivo a orgán potrebuje k svojej dôkladnej činnosti vodu. O pitnom režime sa toho i u nás nahovorilo už dosť a pravdepodobne každý, kto aspoň trochu dbá o svoj organizmus pozná jeho nezastupiteľné miesto v zdraví človeka.

Voda a príroda

Naša planéta je z dvoch tretín pokrytá vodou. Bohužiaľ len 1% z nej je pitné, za čo môže civilizácia. Každoročne se do oceánu dostává 2.6 mil. kg arzénu, 2,5 mil. kg zinku, 81.000 kg ortute, 3.700 kg olova... Poľnohospodárstvo vode v prírode pomáhá svojími hnojivami, pesticídami, fosfátmi, dusičnanmi... Miliarda kilogramov kanalizačných odpadov z domácností a mnoho ďalších pochútiek...

espring - vodný filter