Destilačné vodné filtre

Destilácia znamená privedenie vody k varu, aby sa zmenila na paru, ktorá sa potom skondenzuje opäť na vodu. Destilácia je najprirodzenejšou metódou čistenia vody. Varenie väčšinou prebieha v nádobe z nerezovej ocele, ktorá je podobná hrncu.

K zahrievaniu vody sa používa elektrická energia, ale i plyn, prípadne solárne ohrievanie. Vzniknutá para sa ochladzuje v stočenej trubici, ktorá môže byť ponorená v studenej vode, ale väčšinou sa chladí pomocou ventilátorov. Vodná para sa následne mení na vodu kvapku po kvapke a dostáva sa do sterilnej nádoby. K získaniu 1 litra destilovanej vody budeme takto potrebovať 30 až 90 minút.

Keďže destiláciou odstraňujeme minerály a ťažké kovy môžu sa vytvárať nánosy týchto látok v nádobe kde sa voda varí. Niektoré destilačné prístroje majú samočistiaci mechanizmus, ktorý neustále splachuje nečistoty a tým predlžuje dobu medzi potrebnými čisteniami až na jeden rok. Z tohto dôvodu je výhodné mať varnú nádobu s dobrým prístupom, aby sme sa k nej v prípade potreby vedeli pohodlne dostať a vyčistiť ju.

Len niektoré typy destilačných prístrojov majú vodný chladiaci systém, ale väčšina z nich je chladená vzduchom, niektoré dokonca kombinujú oba systémy. Ak je systém chladený vodou, budete prevdepodobne potrebovať 6 litrov chladiacej kvapaliny na vytvorenie 1 litra čistej vody. Naopak pri chladení vzduchom nedochádza k žiadnemu plytvaniu vodou, avšak ventilátory šumia a mierne zvyšujú spotrebu elektrickej energie. Existuje vzťah medzi spotrebou elektrickej energie a množstvom predestilovanej vody, ktorý by mal byť v rovnováhe.

Prístroju s nízkym príkonom, napríklad 500 W môže trvať 6 hodín kým vytvorí 4 litre vody. To znamená 3 500 W na 4 litre. Na druhú stranu prístroj s príkonom 1 500 W vyrobí 4 litre za 2 hodiny, čo znamená 3 000 W na 4 litre. Tento vzťah medzi spotrebou elektrickej energie a množstovom predestilovanej vody určuje efektívnosť a ekonomickosť vášho prístroja.

Destilácia efektívne odstraňuje:

  • všetky baktérie a mikroorganizmy vrátene vírov,
  • rozpustné anorganické soli, napríklad fluoridy, zlúčeniny sodíku a dusičnany,
  • organické chemikálie, napríklad pesticídy, polychlorované bifenyly látky skupiny THM,
  • rádionuklidy,
  • ťažké kovy ako olovo, ortuť, arsén, kadmium a tak ďalej,
  • rozpustné minerály ako vápnik, fosforečnany, horčík a tak ďalej.

Nevýhody destilačných zariadení:

  • nemáme vodu k dispozícií okamžite,
  • teplotné emisie a vlhkosť môžu byť hlavne v lete nepríjemné a kontraproduktívne,
  • problémy so skladovaním destilovanej vody,

Destilovaná voda je sterilná a neobsahuje žiadne minerály či organický život a z tohto dôvodu je vysoko nestabilná a teda viaže na seba akýkoľvek organický materiál, s ktorým sa dostane do styku. Táto vlastnosť destilovanej vody spôsobuje schopnosť vysávať minerály z tela. Destilovaná voda však nedokáže pôsobiť na organicky viazané minerály kostiach a bunkách. Akonáhle sa vyluhované anorganické minerály zmiešajú s obsahom žalúdku je táto vlastnosť destilovanej vody okamžite neutralizovaná.

Je teda technicky správne tvrdiť, že destilovaná voda môže vyluhovať minerály, ale na ľudské zdravie to nemá žiadny praktický dopad. Iba keby ste pili destilovanú vodu opakovane a nalačno vznikla by možnosť vyplachovania minerálov z vášho tela, a to jedine za predpokladu, že by ste u toho držali hladovku. Navyše môžeme túto údajnú najväčšiu nevýhodu destilovanej vody vziať a urobiť z nej jej najväčšiu výhodu. Využijeme pritom jej agresivitu a pridáme do nej niečo, čim ju môžeme obohatiť. Napríklad niekoľko zrniek ryže môže behom niekoľkých minút stabilizovať niekoľko litrov destilovanej vody, ktorá sa tak obohatí o organické minerály. V skutočnosti je takáto voda omnoho spoľahlivejšia ako voda pramenitá alebo minerálna, pretože máte plnú dôveru, že prichádza z čistého zdroja.

Leave a comment

You are commenting as guest.