Verejný vodovod

Pred sto rokmi umierali tisíce ľuďí na infekčné choroby, pretože pili kontaminovanú vodu. So zvyšujúcim sa dopytom po vode sa objavovali stále nové látky spôsobujúce kontamináciu a problém bolo treba urýchlene a celoplošne riešiť. Vodárne, ktoré vznikli dostali túto neľahkú úlohu a začali spracovávať obrovské množstvá vody, ktoré sa odvtedy neustále zvyšuje.

Tak dlho sa chodí so džbánom po vodu až sa postaví vodovod...

Vodovod náš každodenný 

Dnes je to už aj vyše 100 rokov čo i na Slovensku stoja niektoré čističky s vodovodnými rozvodmi. Bohužiaľ ale ich kvalita sa stále zhoršuje a hlavne rozvodné siete by potrebovali kompletnú výmenu. Asi každý uzná že po tak dlhom období prevádzky sa asi ťažko môžeme spoliehať na takzvanú údržbu. Tá prebieha na potrebnej úrovni možno ešte vo vodárňach, ale v rozvodoch to prakticky nie je možné. Pravdou je, že voda z vodární vďaka pridávaniu chlóru väčšinou neobsahuje baktérie a parazity čo bolo i hlavným dôvodom ich vzniku. Baktérie však predstavujú iba zlomok všetkých súčasných nebezpečí, ktoré predstavuje naša pitná voda.

My vieme, že u Vás je tá voda dobrá, pretože určite splňuje všetky normy. Ibaže ak ešte neviete, tak norma je v skutočnosti len kompromis medzi tým čo je k dispozícii a tým ako to dokáže naša technológia za prijateľnú cenu vyčistiť.

Norma povoluje v pitnej vode koncentrácie snáď skoro všetkého, čo poznáme.
 Chcete ortuť? Asi tam bude. Alebo chcete olovo? Super, to by ste našli skoro v každom zdroji. A chlór? O tom nám dokonca tvrdia, že vo vode byť musí. Dusitany a dusičnany sú už pomaly vo vode samozrejmosťou atď. atď.. Myslite si o tom čo chcete, ale my vieme, že voda už dávno nie je čo bývala.

A viete čo? My to vodárňam alebo komu vlastne ani nemáme za zlé, že nám púšťajú to čo púšťajú. Peniaze na lepšie čističky nie sú, tak čo majú robiť? Nemôžu predsa dnes večer v televízii prehlásiť : " Prestaňte okamžite piť, tá voda je divná! " Byť na ich mieste, tak robíme to isté. Tvárili by sme sa ako Budulínek a tvrdili, že všetko je v absolútnom poriadku.

Necháme ale na Vás, či si myslíte že toto je voda ideálna k dlhodobej konzumácií.

Leave a comment

You are commenting as guest.