Choroby a zdravotné problémy


Tetánia - tetanický syndróm

Tetánia - tetanický syndróm

Už roky sa zaoberáme zdravým životným štýlom a výživou. Naše skúsenosti dnes potvrdzujú, že pokiaľ sa o seba staráme, máme trochu pohybu a pravidelne si dopĺňame základné živiny, môžeme si naše zdravie udržať a to bez ohľadu na vek. Je to v zásade tá najjednoduchšia cesta ako predísť tzv. civilizačným ochoreniam, ale i rôznym iným zdravotným problémom.

Život s rakovinou

Život s rakovinou

Život s rakovinou predstavuje pre chorého nielen veľkú záťaž fyzickú, ale aj psychickú. Táto civilizačná choroba píše aj naďalej smutné príbehy. Boj s rakovinou je preto životným záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. Základom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť občanov o probléme, pretože najlepším spôsobom, ako vyzrieť na rakovinu, je úplne sa jej vyhnúť.

V Slovenskej republike existuje viacero skríningových programov, ktorých cieľom je znížiť výskyt nádorových ochorení. V súčasnej dobe sa doporučuje raz za dva roky absolvovať preventívnu prehliadku u praktického lekára. Dievčatá od pätnástich rokov by mali každoročne podstúpiť gynekologickú prevenciu, ktorá by okrem iného mala zahŕňať cytologický ster z krčka maternice a vyšetrenie prsníkov. Ženám nad štyridsať päť rokov by raz ročne malo byť vykonané mamografické vyšetrenie mliečnej žľazy. Muži starší ako päťdesiat rokov by mali absolvovať vyšetrenie prostaty. Ženám aj mužom nad päťdesiat rokov sa odporúča preventívne kolonoskopické vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva a prevedenie testu na prítomnosť krvi v stolici.

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina je jednou z najnebezpečnejších súdobých civilizačných chorôb. Prípadov úmrtia na túto chorobu celosvetovo pribúda, preto je boj s rakovinou záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. V nasledujúcom texte si priblížime, čo je rakovina, ako vzniká rakovina, spomenieme sa o príznakoch rakoviny a súčasných diagnostických a liečebných možnostiach.

Rakovina je zhubné nádorové ochorenie, ktoré je spôsobené abnormálnym nekontrolovateľným rastom určitých buniek. Pojmom bunkový rast rozumieme delenie (množenie) bunky. Delenie buniek je nutné k obnove už starých, nefunkčných buniek, avšak bunkový rast musí byť v rovnováhe so zánikom starých buniek. Množenie buniek je preto v organizme prísne kontrolované. Delenie každej jednej bunky v tele riadia jej genetický program, ktorý je zakódovaný v molekule DNA uloženej v jadre bunky. V priebehu delenia bunky sa celá molekula DNA musí zdvojiť tak, aby každá z dvoch vzniknutých dcérskych buniek získala kompletnú molekulu DNA, ktorá je identická s pôvodnou molekulou DNA materskej bunky.

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy

Rakovina štítnej žľazy patrí medzi vzácnejšie nádorové ochorenia, ich počet však trvale narastá. Nádory štítnej žľazy sa vyskytujú najmä u žien stredného veku. Medzi nezhubné (benígne) nádory štítnej žľazy radíme folikulárnej adenóm.

Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov

Nádory vaječníkov (ovárií) patrí medzi jedny z najčastejších nádorových ochorení žien. Väčšina diagnostikovaných nádorov je nezhubných a vyskytujú sa hlavne u žien mladšieho a stredného veku. Výskyt zhubných nádorov vaječníkov je vyššia vo vekovej kategórii žien medzi štyridsiatym a šesťdesiatym rokom života.

Rakovina mozgu

Rakovina mozgu

Nádorové ochorenia mozgu vznikajú v dôsledku abnormálneho, nekontrolovateľného rastu buniek vo vnútri mozgu. Rozlišuje sa tzv primárnej a sekundárnej rakovina mozgu.

Rakovina konečníka

Rakovina konečníka

Zhubný nádor hrubého čreva a zhubný nádor v konečníku sú súhrnne označované ako kolorektálny karcinóm. (Konečník je poslednou časťou hrubého čreva, prechádza v riť.) Táto nádorové ochorenia vznikajú abnormálnymi nekontrolovateľným rastom buniek črevnej sliznice.

Rakovina obličiek

Rakovina obličiek

Rakovina obličiek je zhubné nádorové ochorenie, ktoré vzniká abnormálnym, nekontrolovateľným rastom buniek obličkové tkanivo.

Rakovina kostí

Rakovina kostí

Rakovina kostí označuje stav, keď sa bunky vnútri kosti nekontrolovateľne množia. Kostnej nádory možno klasifikovať do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria nezhubné, benígne nádory, druhou skupinou sú malígne, zhubné nádory kostí, niekedy nie celkom správne označované ako rakovina kostí.

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka je zhubné nádorové ochorenie žalúdočnej sliznice. V neskoršom štádiu môže byť komplikáciou karcinóm žalúdka jeho metastázovaniu (tj zakladanie nových ložísk) do oblasti dutiny brušnej, napríklad do pečene, ďalej sa môže šíriť do pľúc a ďalších orgánov.

Rakovina prsníka

Rakovina prsníka

Rakovina prsníkov je v súčasnej dobe jedným z najčastejších zhubných nádorových ochorení žien. Každoročne je diagnostikovaná u niekoľkých miliónov žien na celom svete, ale v malom percente prípadov sa tiež vyskytuje rakovina prsníka u mužov.

Rakovina pankreasu

Rakovina pankreasu

Rakovina pankreasu je nádorové ochorenie vznikajúce v dôsledku abnormálneho množenie buniek podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Pankreas je žľazový orgán, ktorý sa nachádza v hornej zadnej časti brušnej dutiny za žalúdkom, rozprestiera sa medzi počiatočnou časťou tenkého čreva a slezinou. Pankreas zastáva v organizme životne dôležité funkcie, preto môžu ochorenie pankreasu vyvolať veľmi závažné stavy.

Rakovina krku

Rakovina krku

Medzi nádory v oblasti hlavy a krku radíme nádory pery, ústnej dutiny vrátane krčných mandlí a slinných žliaz, nádory hltana, nádory dutiny nosné a vedľajších nosových dutín, hrtana, ďalej nádory štítnej žľazy a prištítnych teliesok, lymfatických uzlín, očnice, oka a ucha. V širšom zmysle sem môžeme zaradiť nádory kože v oblasti krku a hlavy. Nádory mozgu a miechy do tejto kategórie neradíme.

Rakovina pľúc

Rakovina pľúc

Rakovina pľúc je zhubné nádorové ochorenie, ktoré postihuje tkanivo pľúc a dýchacích ciest. Zhubný nádor pľúc je jednou z najčastejších príčin úmrtia.

Rakovina kože

Rakovina kože

Rakovina kože je súhrnné označenie pre zhubné nádorové ochorenia, ktoré postihujú kožné tkanivo. Výskyt kožných nádorov sa celosvetovo stále zvyšuje. Ku vzniku rakoviny je náchylná predovšetkým koža starých ľudí, ale pribúdajú aj prípady, kedy je diagnostikovaná rakovina kože u detí a mladistvých.