Rakovina kože

Rakovina kože

Rakovina kože je súhrnné označenie pre zhubné nádorové ochorenia, ktoré postihujú kožné tkanivo. Výskyt kožných nádorov sa celosvetovo stále zvyšuje. Ku vzniku rakoviny je náchylná predovšetkým koža starých ľudí, ale pribúdajú aj prípady, kedy je diagnostikovaná rakovina kože u detí a mladistvých.

Rakovina kože - príznaky

Nádor kože sa väčšinou prejavuje v miestach, ktoré sú priamo vystavená slnečnému žiareniu - typicky v oblastiach tváre, krku, ramien, rúk. Klinické prejavy rakoviny kože sú rôzne, záleží na typov nádoru. Jednotlivé typy nádorov sa vzájomne líšia svojím vzhľadom a správaním nádorových buniek. Z tohto dôvodu nemožno univerzálne popísať, ako vyzerá rakovina kože. Medzi príznaky rakoviny kože možno všeobecne zaradiť tuhšie, málo zápalové hrbolčeky v koži, ktoré ľahko krvácajú, zle sa hojí a bežná vonkajšie starostlivosti nevedie k ich zlepšeniu. Nádor môže tiež spočiatku pripomínať bradavicu. Zhubné nádory sa často vyvíjajú z materských znamienok. Za riziková sa považujú pigmentová znamienka o veľkosti nad šesť milimetrov, javiace tvarovou asymetriu, nepravidelnosť sfarbenie, svrbenie, krvácanie apod.

Rakovina kožeRozoznávame tri typy rakoviny kože:

  • bazaliom
  • spinaliom
  • melanóm

Najčastejším kožným nádorom je bazaliom (bazocelulárny karcinóm). Vyskytuje sa hlavne v oblasti tváre av hornej časti trupu. Vzhľadovo je variabilný. Môže pripomínať mokvajúce alebo hnisajúce vred alebo hladký, lesklý uzlík ai Prognóza tohto typu nádoru je po jeho odstránení priaznivá, pretože tento nádor nezakladá nové ložiská (nemetastazuje). Bazaliom postihuje spravidla staršie osoby. Spinaliom (spinocelulárny karcinóm) vychádza z výstelkové tkaniva. Často sa manifestuje ako vredy, chrasty.

Spinaliom býva veľmi podobný bazaliomu, na rozdiel od neho však zakladá metastázy a šíri sa tak do vzdialenejších oblastí tela. Bazaliom a spinaliom bývajú tiež súhrnne označované ako nemelanómovej kožné nádory.

Najagresívnejší formou rakoviny je melanóm. Vzniká z pigmentových buniek kože (melanocytov). Melanocyty sú najviac viditeľné v oblasti pigmentových znamienok, ale melanóm sa môže vytvoriť v ktorejkoľvek oblasti kože. Tento typ nádoru je však tiež najvzácnejšie.

Nádorové ochorenia všeobecne vzniká nekontrolovateľným množením buniek, v tomto prípade buniek kožného tkaniva. K zahájeniu nekontrolovateľného množenia buniek dochádza v dôsledku narušenia genetickej informácie bunky. Poškodenie genetického materiálu bunky môže byť okrem iného dôsledkom pôsobenia ultrafialového žiarenia na pokožku. Zdrojom ultrafialového žiarenia sú slnečné lúče, ale aj solárium. Ďalšími činiteľmi vyvolávajúcimi rakovinu kože môže byť opakovaná expozícia röntgenovému žiareniu, vystavenia sa niektorým chemickým zlúčeninám či rádioaktívnym látkam.

Rakovina kože - diagnostika

Diagnostiku rakoviny kože vykonáva odborný kožný lekár. Pigmentové škvrny vyšetruje lekár dermatoskop, čo je zjednodušene povedané špeciálne upravená osvetlená lupa. Na stanovenie jednoznačné diagnózy vrátane určenia konkrétneho typu nádoru je nutné odobrať vzorku postihnutého tkaniva a podrobiť ho histologickému vyšetrenie.

Rakovina kože - liečba 

Spôsob liečby rakoviny kože záleží na type nádoru a jeho rozsahu. Prihliada sa tiež k celkovému zdravotnému stavu pacienta, na jeho vek, k predpokladaným kozmetickým následkom a rade ďalších faktorov. V súčasnej medicíne sa v liečbe nádorov kože uplatňujú tieto metódy: chirurgický zákrok (vyrezaný postihnutého tkaniva, v niektorých prípadoch je nutné odstrániť aj spádové lymfatické uzliny), chemoterapia (metóda, ktorá pomocou chemických látok tlmí bunkový rast a likviduje nádorové bunky), rádioterapia ( ožarovania ionizujúcim žiarením), elektrokauterizácii ("vypaľovanie" poškodené tkanivá s využitím elektrického prúdu), liečba laserom, zmrazenie nádorové tkanivo kvapalným dusíkom. Aj po ukončení vlastnej liečby by mal byť pacient dlhodobo sledovaný. Po odstránení nádorového tkaniva možno v niektorých prípadoch urobiť plastickú rekonštrukciu miesta defektu.

Koža zastáva v naše organizme rad životne dôležitých funkcií (ochranná bariéra tela, sídlo zmyslových funkcií, regulácia telesnej teploty, estetická funkcia a mnoho ďalších). Ochorenie kože sú preto veľmi nebezpečná a je dôležité kožu chrániť. Základom prevencie rakoviny kože je jej ochrana pred slnečným žiarením (odporúča sa používanie opaľovacích krémov s vysokým faktorom, obmedzenie vystavenia kože ostrému slnku, obmedzenie návštev solárií, atď). Ďalej je potrebné sledovať zmeny na koži, kontrolovať znamienka a všímať si novo vzniknutých útvarov. V prípade akýchkoľvek sporných nálezov je vhodné konzultovať vec s lekárom. Na tomto mieste platí, že je lepšie prísť niekoľkokrát zbytočne, ako jednu neskoro, pretože koža je orgán, bez ktorého sa žiť nedá!

Leave a comment

You are commenting as guest.