Balené vody

Určite sú momenty, kedy je veľmi dobré že sú. Pôvodne boli vymyslené pre prípady núdze, kedy nie je možné piť vodu z kohútika, ako napríklad pri záplavách. Takže vďaka bohu za ten vynález. Ale potom sa toho chytili podnikavci a ostatné je viac než očividné.

Certifikačné agentúry

Na trhu dnes existuje mnoho systémov pre filtráciu vody a väčšina z nich o sebe prirodzene prehlasuje, že odvádzajú dobrú prácu. Našťastie spotrebiteľ má možnosť zistiť, ktoré z týchto výrokov sú naozaj pravdivé. Existuje jediný uznávaný súbor noriem pre čističky vody, ktorý spotrebiteľom umožňuje porovnať výkony jednotlivých systémov - normy používané pre mezinárodnú certifikáciu NSF.

Čo je to vlastne voda?

Voda (chemická značka: H2O) je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo predstavuje 369 miliónov kilometrov štvorcových.

Destilačné vodné filtre

Destilácia znamená privedenie vody k varu, aby sa zmenila na paru, ktorá sa potom skondenzuje opäť na vodu. Destilácia je najprirodzenejšou metódou čistenia vody. Varenie väčšinou prebieha v nádobe z nerezovej ocele, ktorá je podobná hrncu.

Pitný režim

Piť musíme všetci. To nie je žiadna novinka, to je všeobecne známy fakt. Ak nebudeme dodržiavať pitný režim, bolesť hlavy je to najlepšie, čo nás môže postihnúť. Ak však zanedbávame pitný režim dlhodobo, má to ďalekosiahlejšie následky. Nie, nehovoríme len o únave, podráždenosti, zlej pleti alebo apatii. Nedodržiavanie pitného režimu poškodzuje ľadviny, pečeň, spomaľuje trávenie a v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj srdcový záchvat. Piť teda treba, ale koľko a čo, keď okolo pitného režimu existuje toľko mýtov?

Reverzná osmóza

Obrátená osmóza je mechanický proces, pri ktorom voda prechádza stupňovanou difúziou skrz polopriepustnú membránu, ktorá zadržuje kontaminanty. Pri normálnej osmóze membrána oddeluje dva roztoky o rôznych koncentráciách. Voda prúdi z miesta s nižšou koncentráciou do miesta s vyššou. Pri obrátenej osmóze je koncentrovanejšia znečistená voda tlakom smerovaná do miest s čistou vodou.

Uhlíkové vodné filtre

Uhlíkové fitre dokážu na seba viazať chlór, plyny, zápachy, zlepšujú chuť vody, znižujú výskyt tekutých organických zlúčenín, trihalometanov (THM) a pesticídov.

Úprava vody UV žiarením

Radi by sme povedali, že využívanie Ultrafialovného svetelného spektra na doúpravu vody je modernou technológiou, ale v tomto prípade tomu tak nie je. Už dávno totiž vieme, že UV svetlo má za určitej intenzity schopnosť zabíjať (resp. rozložiť RDA, DNA) baktérií, vírov a iných mikroorganizmov.

Verejný vodovod

Pred sto rokmi umierali tisíce ľuďí na infekčné choroby, pretože pili kontaminovanú vodu. So zvyšujúcim sa dopytom po vode sa objavovali stále nové látky spôsobujúce kontamináciu a problém bolo treba urýchlene a celoplošne riešiť. Vodárne, ktoré vznikli dostali túto neľahkú úlohu a začali spracovávať obrovské množstvá vody, ktoré sa odvtedy neustále zvyšuje.

Voda - Elixír života

Voda je život. Všetky živé organizmy na našej planéte sú odkázané na vodu - telá rastlín a živočíchov obsahujú viac ako 75 % vody, v tele dospelého človeka je jej 60 %. Rovnomerný a voľný kolobeh vody v životnom prostredí je nevyhnutný na prežitie globálneho ekosystému.

Voda a človek

Organizmus - každá bunka, tkanivo a orgán potrebuje k svojej dôkladnej činnosti vodu. O pitnom režime sa toho i u nás nahovorilo už dosť a pravdepodobne každý, kto aspoň trochu dbá o svoj organizmus pozná jeho nezastupiteľné miesto v zdraví človeka.

Voda a príroda

Naša planéta je z dvoch tretín pokrytá vodou. Bohužiaľ len 1% z nej je pitné, za čo môže civilizácia. Každoročne se do oceánu dostává 2.6 mil. kg arzénu, 2,5 mil. kg zinku, 81.000 kg ortute, 3.700 kg olova... Poľnohospodárstvo vode v prírode pomáhá svojími hnojivami, pesticídami, fosfátmi, dusičnanmi... Miliarda kilogramov kanalizačných odpadov z domácností a mnoho ďalších pochútiek...

Vodné studne

Vodné studne sú kapitola sama pre seba. Ani sa nám o tom v súvislosti s pitnou vodou nechce moc písať. Skoro všetci s vlastnou studňou si myslia, že majú doma krištálovú studničku, zázračný pramienok či vodu z ľadovca.