Uhlíkové vodné filtre

Uhlíkové fitre dokážu na seba viazať chlór, plyny, zápachy, zlepšujú chuť vody, znižujú výskyt tekutých organických zlúčenín, trihalometanov (THM) a pesticídov.

Granulovaný uhlík

Drevené uhlie sa v priemysle používa všade od plynových masiek až po cigaretové filtre. "Aktívny uhlík" predstavuje drevené uhlie, ktoré bolo vystavené vysokým teplotám v prostredí pary bez prítomnosti kyslíku. Výsledkom tohto procesu je superštruktúra, ktorá má v sebe milióny pórov.

Všetky jednoduché uhlíkové filtre by mali byť často menené, pretože temné a vlhké drevené uhlie je ideálnym prostredím pre množenie baktérií, kvasiniek, cýst a ďalších mikroorganizmov. Chlór vo vašej vode nemôže zničiť všetky baktérie, iba znižuje ich koncentráciu na prijateľnú úroveň. Akonáhle uhlíkový filter odstráni chlór, začnú sa baktérie množiť a živiť sa organickými nečistotami zachytenými vo filtry. Po niekoľkých týždňoch je koncentrácia baktérií tak vysoká, že začínajú unikať z filtra von. Toto je hlavná nevýhoda uhlíkových filtrov. Výrobcovia i predajcovia o baktériách prirodzene veľmi nehovoria.

Jemné uhíkové bloky

Obsahujú velký objem aktivovaného dreveného uhlia zlisovaného do superhustých blokov. Lisované uhíkové bloky zachycujú častice menšie ako 1 mikron, tie najkvalitnejšie dokonca i menšie. Tieto bloky sa začínajú uplatňovať už i vo filtrácii anorganických zlúčenín, kovov, baktérií a cýst prvokov, pretože tieto sú väčšie ako 1 mikron. Stále si ale nedokážu poradiť s vírmy, pretože tie sú ešte 20 - 100 krát menšie ako baktérie.

Tieto zariadenia sú pre mnoho domácností ideálnou voľbou, pretože odstraňujú široké spektrum nečistôt vrátane mikroskopických organizmov, nepotrebujú elektrickú energiu, ľahko sa inštalujú i udržujú a nespôsobujú žiadne straty.

Leave a comment

You are commenting as guest.