Vďaka analýze vlasov zistíte aké výživné látky
vám chýbajú a ako ich správne doplniť.
analyza vlasov

ANALÝZA VLASOV OTÁZKY CENNÍK OBJEDNÁVKA

Analýza metabolizmu

Analýza prvkov z vlasov ilustruje množstvo prvkov, ktoré sú ukladané v organizme vyšetrovaného a zobrazuje ako prebiehajú procesy minerálnej premeny. Na základe týchto hodnôt a vzájomných pomerov je možné určiť metabolický typ. Vďaka tomu je potom možné doporučiť najlepší spôsob výživy, podporovaný programom príslušnej suplementácie vitamínmi, minerálnymi látkami, antioxidantmi a inými výživovými preparátami.

Lekári pomáhajú na základe analýzy vlasov

Natálka bola od útleho veku choré dieťa. V škôlke vydržala najviac jeden deň, potom ochorela nejakou virózou či inou infekciou. K tomu sa z nej stávalo bojazlivé, plačlivé dievčatko. Maminka s ňou obišla všetkých možných detských lekárov, liečiteľov, homeopatov, nič nepomáhalo. Až potom sa od svojej známej dozvedela o možnosti vyšetriť Natálke vlasy na zastúpenie stopových prvkov.

Minerálna premena v ľudskom organizme

Prvky sú základné súčasti živej aj neživej prírody. Dusík, síra, kyslík, vodík a uhlík tvoria organické zlúčeniny: bielkoviny, uhľohydráty, tuky a vitamíny. Zo 104 známych prvkov tvorí celá 1/3 zlúčeniny dôležité pre ľudský organizmus. Sú to štrukturálne prvky kostí a mäkkých tkanív, ale aj činitele regulujúce veľa fyziologických funkcií, napr. zrážanie krvi, transport kyslíka, aktiváciu enzýmov...

Prečo analýza z vlasu?

V klasickej medicíne sú na hodnotenie stavu výživy skúmané hodnoty v krvi a v moči. Je však nutné si uvedomiť, že zistené hodnoty v týchto vzorkách nemusia odpovedať aktuálnemu množstvu prvkov v organizme, pretože fungujú mechanizmy udržujúce homeostázu, ktoré vyrovnávajú hladinu prvkov v krvi aj  na úkor rezerv v tkanivách.

Prečo brať vitamíny?

Základom správneho fungovania organizmu je jeho rovnováha a harmónia. Je logické, že naše telo môže pracovať len s tým, čo sa do neho dostane. Či už je to niečo pozitívne, čo mu prospieva, alebo niečo negatívne, čo mu škodí. Látky sa do nášho tela môžu dostať tromi spôsobmi:

  • tým čo zjeme
  • tým čo vypijeme
  • tým čo dýchame

Prečo by sme mali analyzovať svoj organizmus?

Analýza stavu organizmu nám umožní odhaliť i začínajúce, bežnými metódami zväčša nezistiteľné zmeny. Je možné odporučiť ju nielen chorému človeku, ale v zásade každému, kto chce urobiť niečo pre svoje zdravie ešte skôr ako oň príde. Nikto totiž konkrétne nevieme, čo nám z hľadiska životného štýlu a výživy prospieva, resp. škodí. Zvlášť dôležitá je táto skutočnosť u ľudí, ktorí zdravotné problémy už majú a zmeny v organizme, tak vlastne aj pociťujú.