Vďaka analýze vlasov zistíte aké výživné látky
vám chýbajú a ako ich správne doplniť.
analyza vlasov

ANALÝZA VLASOV OTÁZKY CENNÍK OBJEDNÁVKA

Prečo by sme mali analyzovať svoj organizmus?

Analýza stavu organizmu nám umožní odhaliť i začínajúce, bežnými metódami zväčša nezistiteľné zmeny. Je možné odporučiť ju nielen chorému človeku, ale v zásade každému, kto chce urobiť niečo pre svoje zdravie ešte skôr ako oň príde. Nikto totiž konkrétne nevieme, čo nám z hľadiska životného štýlu a výživy prospieva, resp. škodí. Zvlášť dôležitá je táto skutočnosť u ľudí, ktorí zdravotné problémy už majú a zmeny v organizme, tak vlastne aj pociťujú.

Analýza organizmu má veľký význam napríklad pri:

 • klinických prejavoch syndrómov spojených s poruchou vstrebávania (poruchy gastroenterologické),
 • poruchách regulácie žliaz s vnútorným vylučovaním (poruchy hormonálne),
 • poruchách neurologických,
 • poruchách dermatologických (psoriáza, vitiligo, vypadávanie vlasov...),
 • liečbe obezity,
 • ochoreniach kostí a kĺbov,
 • poruchách kardiologických,
 • otravách toxickými prvkami,
 • dlhodobej fyzickej a psychickej námahe v práci, aktívnom športovaní,
 • rehabilitácii,
 • profylaxii a rekonvalescencii,
 • civilizačných chorobách, (cukrovka, vysoký tlak, choroby hrubého čreva,.....)
 • problémoch s otehotnením, počas menopauzy, pri menštruačných ťažkostiach,  ä

Tieto a mnohé iné choroby, či zdravotné problémy sú zväčša následkom zmien v organizme, vyplývajúcich z jeho vyživenosti a životného štýlu. Lenže nejde nám o to vymenovať ich, či zisťovať všetky. Rozhodujúca je pravdepodobne podstata a príčina vzniku zdravotného problému. Chorobu vo väčšine prípadov už totiž zistíme, vidíme len ako vonkajší a viditeľný prejav určitých, často dlhodobých a postupných zmien v organizme. Preto i riešenie je v náprave príčiny týchto zmien a v pomoci organizmu získať stratenú rovnováhu späť. 

Analýza vlasov nám zobrazuje stav minerálnej premeny a slúži na zistenie tendencií zmien v organizme. Na jej podklade je možné určiť typ metabolizmu vyšetrovanej osoby a odporúčať optimálnu stravu. Používanie správnej stravy a selektívnej suplementácie chráni organizmus pred rôznymi ochoreniami a udržiava ho v optimálnej pohode a rovnováhe. Veľký význam má správna strava pre chorých. Použitie optimálnej suplementácie vitamínmi a mikroelementami môže podporiť farmakoterapiu a tak rýchlejšie priniesť očakávané efekty liečby a chrániť organizmus pred jej nežiaducimi účinkami.

Prečo analyzujeme práve vlasy? 

Vlasy sú k tomuto účelu najvhodnejšie, lebo sú jedným z metabolicky najaktívnejších tkanív a tým dodávajú stálu informáciu o metabolickej aktivite organizmu. Úroveň prvkov vo vlasoch je priamo úmerná úrovni týchto prvkov vo vnútorných tkanivách, avšak ich zahustenie je oveľa vyššie ako v krvi, čo uľahčuje ich vyznačenie. Analýza krvi neukazuje aktuálnu hustotu prvkov v organizme preto, že určité mechanizmy pôsobia na reguláciu ich úrovne (homeostatické mechanizmy). Vyššia úroveň uskladnených prvkov v organizme sa nedá väčšinou odhaliť kvôli ich premiestňovaniu sa z krvi do tkanív. Koncentrácia prvkov v krvi (moči) je často závislá i od aktuálnej diéty (stravy) i momentálneho stavu organizmu (choroba, vyčerpanosť..).  

Lenže každý človek je iný. Veľa zdravotných problémov je iba priamym dôsledkom nášho životného štýlu a stravovacích návykov. Keď ale budeme vedieť čo máme zmeniť a zmeníme to, efekty sa dostavia. Ide tu však o dlhodobejší proces, vďaka ktorému sa rieši podstata a príčina problému, nie iba jeho prejavy.

Možnosť využitia potravy ako lieku predstavuje zásadný objav 21. storočia. A vďaka analýze vlasov sa dá zistiť vhodná potrava konkrétne, pre každého jednotlivca.

Leave a comment

You are commenting as guest.