Vďaka analýze vlasov zistíte aké výživné látky
vám chýbajú a ako ich správne doplniť.
analyza vlasov

ANALÝZA VLASOV OTÁZKY CENNÍK OBJEDNÁVKA

Prečo analýza z vlasu?

V klasickej medicíne sú na hodnotenie stavu výživy skúmané hodnoty v krvi a v moči. Je však nutné si uvedomiť, že zistené hodnoty v týchto vzorkách nemusia odpovedať aktuálnemu množstvu prvkov v organizme, pretože fungujú mechanizmy udržujúce homeostázu, ktoré vyrovnávajú hladinu prvkov v krvi aj  na úkor rezerv v tkanivách.

Takže i napriek správnej koncentrácii v krvi môže byť hodnota prvkov v organizme nedostatočná. Navyše koncentrácia prvkov v krvi je často závislá od aktuálnej diéty (stravy). Nedostatok bioprvkov v organizme sa humorálnym vyšetrením preukazuje veľmi ťažko.

Vlasy sú tkanivová štruktúra, ktorá je biologicky integrálna a chemicky homogénna. Vonkajší keratínový obal vlasu celkom zabraňuje strate vnútorných zložiek i prenikaniu znečistenia z vonka do vnútra vlasu. To zaručuje stálosť chemického zloženia vlasu a bioprvky sú vstavané natrvalo do štruktúry vlasov v priebehu ich rastu. Preto koncentrácia kationtov vo vlasoch informuje o ich obsahu v organizme v dlhšom časovom období 1-2 mesiacov.

Množstvo bioprvkov vo vlasoch je značne vyššie než v krvi, napríklad obsah vápnika vo vlasoch je takmer dvestokrát vyšší, horčíka takmer tridsaťkrát, zinku približne stokrát a medi niekoľko desiatok krát. Vďaka tomu je možné vo vlasoch hodnotiť i také bioprvky, ktorých množstvo v organizme je veľmi malé a preto stanovenie ich množstva v krvi je veľmi obtiažne. Zvlášť cenná je analýza toxických prvkov vo vlasoch. Zistiť ich hodnoty inými metódami je pre obyčajného človeka značne problematické.

Analýza minerálneho zloženia vo vlasoch je analytickým testom, ktorý má široké použitie pri rozpoznávaní patologických stavov. 

Veľa patologických stavov v organizme je úzko späté so zmenami koncentrácií stopových prvkov v tkanivách. Je dokázané, že najlepšia metóda na zistenie hodnoty stopových prvkov v organizme je určenie ich množstva vo vlasoch a nechtoch. Vlasy a nechty sa nachádzajú na povrchu kože a neprebiehajú v nich metabolické procesy. Nechty sú menej vhodným materiálom ako vlasy pre obtiažnosť dokonalého vylúčenia exogénnych nečistôt. Na druhej strane vlasy tvoria neutrálnu a trvácnu hmotu, ktorá nepodlieha biologickým zmenám. Je to zárukou stáleho chemického zloženia vlasu. Na rozdiel od nechtov sa z vlasov môžu veľmi ľahko odstrániť vonkajšie nečistoty, čo umožňuje veľmi dobrú opakovateľnosť výsledkov analýz. Vzorky vlasov sa odoberajú neinvazívnym spôsobom. Dajú sa uchovávať a posielať bez zmeny chemického zloženia. 

Analýza koncentrácií stopových prvkov vo vlasoch je preto veľmi vhodnou  metódou pre hodnotenie stavu minerálnej premeny organizmu a vyživenosti pacienta.

Leave a comment

You are commenting as guest.