Voda a príroda

Naša planéta je z dvoch tretín pokrytá vodou. Bohužiaľ len 1% z nej je pitné, za čo môže civilizácia. Každoročne se do oceánu dostává 2.6 mil. kg arzénu, 2,5 mil. kg zinku, 81.000 kg ortute, 3.700 kg olova... Poľnohospodárstvo vode v prírode pomáhá svojími hnojivami, pesticídami, fosfátmi, dusičnanmi... Miliarda kilogramov kanalizačných odpadov z domácností a mnoho ďalších pochútiek...

 Snáď každý vie, že množstvo vody na zemi je konštantné, a stále nám tu cirkuluje tá istá "voda" v rôznych formách. A je potrebné si uvedomiť že intenzívne civilizačné znečistenie je faktom už minimálne posledných 100 rokov. Alebo lepšie povedané, ešte len posledných 100 rokov. Avšak i za toto zdanlivo krátke obdobie sme s prírodou dokázali urobiť skoro nemožné. Toto trvalé znečistenie má samozrejme obrovský vplyv aj na kvalitu vody, ktorú pijeme. Na celom svete žije vyše 1 miliardy ľudí, ktorí nemajú žiadny prístup k zdroju pitnej vody. V západnom svete má ale človek niekoľko možností ako získať vodu potencionálne vhodnú ku konzumácii.

V otázkach pitnej vody však ľudstvo v budúcnosti ešte určite čakajú mnohé problémy

Leave a comment

You are commenting as guest.