Rakovina mozgu

Rakovina mozgu

Nádorové ochorenia mozgu vznikajú v dôsledku abnormálneho, nekontrolovateľného rastu buniek vo vnútri mozgu. Rozlišuje sa tzv primárnej a sekundárnej rakovina mozgu.

Primárne nádory mozgu pochádzajú priamo z buniek mozgového tkaniva, prípadne okolitých štruktúr, napr z mozgových obalov. Sekundárne nádory sú metastatické nádory, ktoré vznikli z dcérskych nádorových buniek inde lokalizovaného nádoru (napríklad v pľúcach, v pečeni, v pohlavných orgánoch a i.) Súhrnne možno primárne a sekundárne nádory označiť ako nádory intrakraniálne.

Rakovina mozgu - príznaky

Rakovina mozguV závislosti od typu nádoru, jeho veľkosti a lokalizácii môže vykazovať nádor na mozgu príznaky rôzneho charakteru. Medzi celkové príznaky rakoviny mozgu patrí bolesť hlavy spôsobená zvýšeným vnútrolebečným tlakom (tzv. syndróm intrakraniálnej hypertenzie). Intrakraniálny tlak sa zvyšuje v dôsledku rastu nádoru a hromadenie tekutiny v jeho okolí. Povaha bolesti môže byť rôznorodá.

Medzi ďalšie symptómy zvýšeného vnútrolebečného tlaku patrí zvracanie, obvykle bez predchádzajúceho pocitu nevoľnosti, vyskytnúť sa môže dvojité alebo zahmlené videnie, poruchy vedomia a iné. Zhubný nádor mozgu často na svoju prítomnosť upozorní epileptickým záchvatom. Záchvat sa môže prejaviť stavom dočasnej neprítomnosti, zášklby končatín, v ťažších prípadoch môže nastať porucha vedomia, pomočenie, silný stisk čeľustí s rizikom pohryznutie jazyka ai Okrem vyššie uvedeného sú ďalej typické tzv ložiskové prejavy rakoviny mozgu. Jedná sa o výpadky niektorých funkcií, ktoré mozog zaisťuje. Ide napríklad o poruchy hybnosti, poruchy zmyslových funkcií (zraku, sluchu atď), poruchy reči a rad ďalších. Lebo vieme, ktorá časť mozgu obstaráva onú konkrétnu funkciu, môžu tieto symptómy poukázať na lokalizáciu nádoru. Nádorové ochorenia mozgu môžu viesť aj k zmene osobnosti napríklad v zmysle zvýšenej agresivity, nepokoj, prípadne naopak pasivity, apatie a pod

Príčiny vzniku nádorových ochorení mozgu sú stále intenzívne skúmajú. Medzi rizikové faktory radíme rádioaktívne žiarenie a niektoré chemické látky. Uplatňuje sa tiež dedičnosť.

Rakovina mozgu - diagnostika

Diagnostika nádoru mozgu sa skladá zo spísania anamnézy, ďalej z neurologického vyšetrenia, ktoré zisťuje rozsah poškodenia mozgu napríklad na základe vyšetrenia reflexov ai Pri podozrení na nádor je nutné absolvovať ďalšie podrobnejšie vyšetrenia. Súčasná medicína má k dispozícii rad diagnostických možností. Zo zobrazovacích metód sa používa počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia, ktoré poskytujú obraz mozgu v rôznych rezoch a rovinách. Štandardné je tiež elektroencephalografie (EEG), ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu. K lokalizácii nádorové masy môže byť doporučená aj pozitrónová emisná tomografia (PET). Na určenie definitívnej diagnózy je nutné odobrať vzorku postihnutého tkaniva a podrobiť ho histologickému vyšetrenie. Odber vzorky nádorového tkaniva možno vykonať napríklad dutou ihlou po vyrezanie malého otvoru do lebky. Prítomnosť nádorových buniek možno tiež zistiť v CSF. Odber mozgovomiechového moku sa nazýva lumbálna punkcia. Zákrok sa vykonáva vpichom ihly medzi bedrové stavce.

Rakovina mozgu - liečba

Spôsob liečby rakoviny mozgu záleží na type nádoru, jeho veľkosti a lokalizácii. Prihliada sa tiež k celkovému zdravotnému stavu pacienta, na jeho vek a mnohým ďalším faktorom. V súčasnosti sa v liečbe užívajú metódy chirurgické, rádioterapia (ožarovanie) a chemoterapia. Každá z uvedených metód má svoje výhody a svoje riziká. Lekár by mal pacientovi výber metódy vysvetliť.

Vyliečenie z rakoviny mozgu záleží na mnohých faktoroch, napríklad na histologickom type nádoru a jeho lokalizáciu, ďalej na včasnosti liečby ai

Leave a comment

You are commenting as guest.