Tetánia - tetanický syndróm

Tetánia - tetanický syndróm

Už roky sa zaoberáme zdravým životným štýlom a výživou. Naše skúsenosti dnes potvrdzujú, že pokiaľ sa o seba staráme, máme trochu pohybu a pravidelne si dopĺňame základné živiny, môžeme si naše zdravie udržať a to bez ohľadu na vek. Je to v zásade tá najjednoduchšia cesta ako predísť tzv. civilizačným ochoreniam, ale i rôznym iným zdravotným problémom.

Kvalitná a vhodná výživa sa nám však osvedčila i ako podpora liečby a to i pri vážnejších stavoch. V týchto prípadoch si však zväčša necháme zistiť reálny stav organizmu najskôr u odborníkov, analýzou z vlasov. Vďaka nej získame nielen veľmi presný obraz o fungovaní organizmu, dozvieme sa aký máme metabolizmus, stav jednotlivých prvkov, ale i konkrétne odporúčania profesionálov čo robiť, aby sa výživa organizmu a náš zdravotný stav zlepšili.

A keďže v poslednej dobe sa stále častejšie na nás obracajú hlavne mladší ľudia s diagnózou tetánia, resp. tetanický syndróm, chceme sa s vami podeliť o naše skúsenosti i s touto diagnózou.

Príznaky tetánie sú rôzne a veľmi nešpecifické. Asi preto odborníci nehovoria o tentanickom syndróme ako o chorobe, ale definujú ho ako syndróm. Nemá totiž žiadnu organickú príčinu. Prejavuje sa zvýšenou neuromuskulárnou dráždivosťou, čo je údajne zapríčinené nesprávnym metabolizmom horčíka. Zväčša sa jedná o zníženú hladina tohto prvku. Čo ju spôsobuje, už však také jednoznačné nie je. Do úvahy prichádza akútny, či dlhodobý stres, užívanie liekov, niektoré ochorenia, diéty, alebo i nesprávny metabolizmus vápnika. Tieto, ale i iné faktory môžu byť príčinou poruchy metabolizmu horčíka s následnými prejavmi tetanického syndrómu. Bez zistenia organickej príčiny ochorenia je však problematické stanoviť nielen diagnózu, ale i liečbu.  

Avšak zistením metabolizmu organizmu, stavu nielen horčíka, ale i ďalších minerálnych látok, stopových prvkov a toxických látok, analýzou vlasov získame reálny obraz o tom, čo sa v našom organizme a v jeho bunkách skutočne deje. Na tomto základe nám potom lekári a odborníci na výživu odporučia konkrétne kroky. Postup, ako si môžeme zmenou životného štýlu, správnou výživou a suplementáciou zabezpečiť rovnováhu v organizme a zlepšiť jeho stav. No a naše skúsenosti sú, že dodržiavaním týchto odporúčaní sa i pri tetanickom syndróme časom väčšina príznakov stratí, zdravotný stav sa stabilizuje a kvalita života sa vráti v zásade do normálu.  

Leave a comment

You are commenting as guest.
espring - vodný filter