Rakovina pečene

Rakovina pečene

Pojem rakovina pečene znamená stav nekontrolovateľného množenia buniek v pečeňovom tkanive. Pečeňové nádory môžu pochádzať priamo z pečeňového tkaniva, alebo sa môže jednať o nádory metastatické, ktoré majú svoj pôvod v inej, vzdialenejšej tkanive (napr. v pľúcach, v pohlavných orgánoch, v hrubom čreve a inde) a nádorové bunky sú sem zanesené krvným či lymfatickým behom.

Rakovina pečene - príznaky

Rakovina pečenePríznaky rakoviny pečene sú nešpecifické, ochorenia navyše spravidla po dlhú dobu prebieha úplne bezpríznakovo. Symptómom môže byť napríklad anorexia, nechutenstvo, bolesti v hornej časti brucha pod pravým rebrovým oblúkom, v neskoršom štádiu žltačka ai Medzi ďalšie klinické prejavy rakoviny pečene možno zaradiť celkovú slabosť, únavu, nevoľnosť, teplotu, stratu telesnej hmotnosti ai

K nekontrolovateľnému množeniu buniek dochádza v dôsledku poškodenia ich genetickej informácie. Príčiny poškodenia genetického materiálu bunky môžu byť rôzne, negatívny vplyv má napríklad fajčenie, stres, nadužívanie alkoholu ai Rolu hrá aj dedičná záťaž. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je zrejme dlhodobo prebiehajúce chronické ochorenie pečene, predovšetkým cirhóza. Cirhóza (tzv. stvrdnutie pečene) môže vzniknúť ako následok nadmernej konzumácie alkoholu, ale aj prekonanej žltačky typu B alebo C.

Rakovina pečene - diagnostika

Diagnostika nádorov pečene je pomerne zložitá. Zo zobrazovacích metód sa využíva najmä ultrazvukové vyšetrenie pečene, počítačová tomografia (CT) brucha, röntgenové vyšetrenie hrudníka, magnetická rezonancia pečene. Ďalej sa robí vyšetrenie tzv nádorových markerov, čo sú látky vylučované do krvného obehu nádorovými bunkami. Odporúčaná môže byť aj biopsie, tj odber vzorky tkaniva, ktorý je potom odoslaný na histologické vyšetrenie. Existujú i ďalšie špeciálne metódy, napr angiografické vyšetrenie, laparoskoie ai

Rakovina pečene - liečba

Konkrétne liečba rakoviny pečene je vyberaná s ohľadom na typ nádoru, jeho lokalizáciu a veľkosť, ďalej sa prihliada k celkovému zdravotnému stavu pacienta, jeho veku atď Súčasné liečebné postupy využívajú metódy chirurgické (vyrezanie poškodené časti pečene), chemoterapii (tj metódu, ktorá pomocou chemických látok potláča rast nádorových buniek) rádioterapii (ožiarenie nádoru ionizujúcim žiarením) či biologickú liečbu.

Pečeň sú pre život úplne nepostrádateľným orgánom. V prípade ťažkého poškodenia pečeňového tkaniva je jediným riešením transplantácia pečene.

Leave a comment

You are commenting as guest.
espring - vodný filter