Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov je nádorové ochorenie vznikajúce abnormálnym množením buniek semenníka. Semenník je mužská pohlavná žľaza, v ktorej dochádza k vývoju spermií. Okrem vlastných zárodočných buniek sa vo semenníku vyskytujú aj bunky výživné (Sertoliho bunky) a bunky produkujúce testosterón (Leydigove bunky). Zhubný nádor na semenníkoch môže vznikať ako z buniek zárodočných, tak z buniek Leydigových či Sertoliho.

Medzi klinické prejavy rakoviny semenníkov patrí spravidla nebolestivé zväčšenie jedného semenníka, ďalej sa nádor semenníkov môže prejaviť ako hmatateľný novotvar na semenníku alebo v jeho blízkom okolí. Rozvíjajúce sa nádor semenníkov môže spôsobiť aj zväčšenie prsných žliaz u mužov (tzv. gynekomastiu). Okrem uvedeného je obvykle sprevádzaná rakovina semenníkov príznaky nešpecifickými, napr únavou, slabosťou, stratou telesnej hmotnosti, zvýšenou teplotou, ďalej sa môžu objaviť ťažkosti s močením.

Rakovina semenníkov

Rakovina semenníkov - príznaky

Nádory semenníkov môžu vzniknúť na podklade genetických vplyvov, rizikovým príčinou môžu byť aj infekčné ochorenia semenníka. Riziko vzniku karcinómu semenníka zvyšuje tiež kryptorchizmus. Kryptorchizmus je stav, kedy semenník, ktoré sa vnútromaternicové vyvíja vnútri dutiny brušnej plodu, nezostúpi do mieška a zostane zachytené vo vnútri brušnej dutiny. V takom prípade je potom nutné chirurgickým zákrokom presunúť semenník do mieška. Ako rizikový faktor rakoviny semenníkov sa diskutuje aj fajčenie marihuany. Karcinóm semenníkov postihuje najmä mladých mužov od puberty do tridsiatich piatich rokov veku.

Rakovina semenníkov - diagnostika

K potvrdeniu diagnózy rakoviny semenníka je nutné spísať anamnézu, vykonať fyzikálne vyšetrenie semenníka (pohľadom a pohmatom), ďalej je indikované vyšetrenie moču a krvi, ultrazvuk, CT vyšetrenie. Nevyhnutný je aj odber vzorky postihnutého tkaniva a jeho histologické vyšetrenie.

Rakovina semenníkov - liečba

V liečbe nádorov semenníkov sa uplatňujú metódy chirurgické, chemoterapia, rádioterapia alebo biologická liečba. Včas začaté liečba rakoviny semenníkov znamená vo väčšine prípadov veľmi dobrú prognózu.

Leave a comment

You are commenting as guest.