Zdravie na predaj

Kto riadi systém patentovania liekov? Prečo je problém s ich dostupnosťou v oblastiach, kde sú potrebné? Farmaceutický priemysel nás má v hrsti. Lieky, napríklad proti AIDS, ktoré by mohli byť dostupné, nie sú v rozvojových krajinách k dispozícii preto, že sú pre tamojších chorých príliš drahé. Farmaceutika, určené špeciálne pre liečbu tropických chorôb, sa už nevyrábajú, i keď stále existujú ľudia, ktorí ich potrebujú. Tí však nie sú pre trh zaujímaví, pretože si ich nemňžu zaplatiť. Čím sa líši neznačkový liek od lieku renomovanej firmy? Obsahujú tie isté účinné látky, rovnaký je aj postup ich výroby. Sú identické, avšak značkové lieky sú patentované, preto sú z pravidla ďaleko drahšie. Kto riadi systém patentovania? Ďalšie a ďalšie otázky vyvstávajú, ak sa zamyslíme nad fungovaním farmaceutického priemyslu. Možno pochopíme, kto sa nás snaží mať v hrsti.

 images

Leave a comment

You are commenting as guest.