Rakovina vaječníkov

Rakovina vaječníkov

Nádory vaječníkov (ovárií) patrí medzi jedny z najčastejších nádorových ochorení žien. Väčšina diagnostikovaných nádorov je nezhubných a vyskytujú sa hlavne u žien mladšieho a stredného veku. Výskyt zhubných nádorov vaječníkov je vyššia vo vekovej kategórii žien medzi štyridsiatym a šesťdesiatym rokom života.

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka

Rakovina žalúdka je zhubné nádorové ochorenie žalúdočnej sliznice. V neskoršom štádiu môže byť komplikáciou karcinóm žalúdka jeho metastázovaniu (tj zakladanie nových ložísk) do oblasti dutiny brušnej, napríklad do pečene, ďalej sa môže šíriť do pľúc a ďalších orgánov.

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina, druhy rakoviny, zhubné nádory

Rakovina je jednou z najnebezpečnejších súdobých civilizačných chorôb. Prípadov úmrtia na túto chorobu celosvetovo pribúda, preto je boj s rakovinou záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. V nasledujúcom texte si priblížime, čo je rakovina, ako vzniká rakovina, spomenieme sa o príznakoch rakoviny a súčasných diagnostických a liečebných možnostiach.

Rakovina je zhubné nádorové ochorenie, ktoré je spôsobené abnormálnym nekontrolovateľným rastom určitých buniek. Pojmom bunkový rast rozumieme delenie (množenie) bunky. Delenie buniek je nutné k obnove už starých, nefunkčných buniek, avšak bunkový rast musí byť v rovnováhe so zánikom starých buniek. Množenie buniek je preto v organizme prísne kontrolované. Delenie každej jednej bunky v tele riadia jej genetický program, ktorý je zakódovaný v molekule DNA uloženej v jadre bunky. V priebehu delenia bunky sa celá molekula DNA musí zdvojiť tak, aby každá z dvoch vzniknutých dcérskych buniek získala kompletnú molekulu DNA, ktorá je identická s pôvodnou molekulou DNA materskej bunky.

Život s rakovinou

Život s rakovinou

Život s rakovinou predstavuje pre chorého nielen veľkú záťaž fyzickú, ale aj psychickú. Táto civilizačná choroba píše aj naďalej smutné príbehy. Boj s rakovinou je preto životným záujmom ako laickej, tak odbornej verejnosti. Základom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť občanov o probléme, pretože najlepším spôsobom, ako vyzrieť na rakovinu, je úplne sa jej vyhnúť.

V Slovenskej republike existuje viacero skríningových programov, ktorých cieľom je znížiť výskyt nádorových ochorení. V súčasnej dobe sa doporučuje raz za dva roky absolvovať preventívnu prehliadku u praktického lekára. Dievčatá od pätnástich rokov by mali každoročne podstúpiť gynekologickú prevenciu, ktorá by okrem iného mala zahŕňať cytologický ster z krčka maternice a vyšetrenie prsníkov. Ženám nad štyridsať päť rokov by raz ročne malo byť vykonané mamografické vyšetrenie mliečnej žľazy. Muži starší ako päťdesiat rokov by mali absolvovať vyšetrenie prostaty. Ženám aj mužom nad päťdesiat rokov sa odporúča preventívne kolonoskopické vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva a prevedenie testu na prítomnosť krvi v stolici.

espring - vodný filter