Vitamín D

Vitamín D (inak tiež antirachitický vitamín) je súhrnný názov pre steroidné hormonálne prekurzory, súhrnne označované tiež ako kalciferoly. Sú východiskovou látkou pre syntézu kalcitriolu, hormónu, ktorý významne ovplyvňuje metabolizmus vápnika a fosforu.

Zdroje vitamínu D

Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia z provitamínu 7-dehydrocholesterolu, derivátu cholesterolu. Ultrafialové žiarenie štiepi B jadro zlúčeniny za vzniku cholekalciferolu, teda vitamínu D3. Túto schopnosť výroby vitamínu v koži si osvojili suchozemské stavovce približne pred 300 miliónmi rokov, keď sa presunuli z oceánu, ktorý bol bohatý na vápnik. 

Syntéza pôsobením slnečného žiarenia by mala stačiť na pokrytie až 80% dennej potreby, v závislosti na zemepisnej šírke a ročnom období. V potravinách sa cholekalciferol nachádza v rybom tuku, pečeni, vaječnom žĺtku a mlieku.

U rastlín je prekurzorom ergosterol, morfín a rastlinný vitamín D je potom ergokalciferol, alebo vitamín D2.

Biologické pôsobenie

Jeho význam je v účasti pri resorpciu vápnika a fosfátov z čreva a prispieva tak k regulácii a optimalizáciu hladiny vápnika a fosforu v krvi. Fosfor aj vápnik sú dôležité pre stavbu kostí. Vitamín D je preto dôležitý pre uchovanie kostí silných a nepoškodených.

Syntéza kalcitriolu

  1. V prvom kroku je 7-dehydrocholesterol štiepiť UVB žiarením za vzniku provitamínu D3.
  2. Provitamín D3 sa spontánne premení na svoj izomér, cholekalciferol.
  3. Cholekalciferol je vychytávaný pečeňou, kde je v endoplasmatickém retikule hydroxylovaný enzýmom D3-25-hydroláza. Vzniknutý produkt, 25-hydroxycholekalciferol je prevažujúcou formou vitamínu D v obehu a tiež tvoria väčšinu pečeňových zásob vitamínu. Veľká časť hydroxycholekalciferolu taktiež prechádza do žlče (enterohepatálny obeh). 25-hydroxycholekalciferol je ďalej hydrolyzuje v obličkách na biologicky aktívny 1,25-dihydroxycholekalciferol, kalcitriol, ktorý už priamo ovplyvňuje metabolizmus vápnika.

Prejavy nedostatku

Nedostatok vitamínu D sa prejaví zmäknutím kostí v dôsledku strát a nedostatočnej resorbcie vápnika a fosfátu. U detí sa toto prejaví ako krivica, u dospelých potom ako osteomalácia. Tiež sa prejavuje zvýšenou kazivosťou zubov.

Predávkovanie

Vo vysokých dávkach vitamín D naopak metabolizmus vápnika a fosforu narušuje, vedie k hyperkalcémii a môže skončiť aj smrťou. Samotné slnečné žiarenie kvôli regulačným mechanizmom syntézy nikdy nevedie k hypervitaminose.

Leave a comment

You are commenting as guest.