Suzann Arundhati Roy - My

Necelý rok po útokoch na WTC prišla Indická spisovateľka, mysliteľka a aktivistka do Ameriky, aby svetu prezentovala svoje názory. Dokument je zostrihom z jej slávneho prejavu - Come september a je oživený obrazmi z problematiky aktuálne preberaných témat. Jedným z najzaujímavejších častí jej prejavu je rozoberanie termínu anti-amerikanizmus, ktorým sú označovaný všetci nesúhlasiaci s politikou americkej vlády. Daľšími témami sú prevraty v Chile a iných krajinách vedené impulzami zo strany CIA a americkej vlády. Problém Palestíny a Izraela včetne historického pozadia. Rozoberá taktiež inváziu do Iraku, a uzatvára náhľadom na dôsledky globalizácie ekonomík.

Leave a comment

You are commenting as guest.